Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenecek olan “3. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi”, 14-17 Şubat 2019’da Bolu Koru Hotel’de yapılacaktır. 3. ULUSLARARASI GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRESİ BILDİLERİ, KORU PROCEEDINGS DERGİSİNDE (CİLT 7, SAYI 2) ONLINE OLARAK YAYINLANMIŞTIR. http://www.koruproceeding.com/admin/dergiler/SubatSayi2019-2.pdf

Bilimsel Program

14 ŞUBAT 2019, Perşembe 15 ŞUBAT 2019, Cuma 16 ŞUBAT 2019, Cumartesi 17 ŞUBAT 2019, Pazar

KURS SALONLARI

09:30 - 17:00

UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK KURSU
Kurs Direktörü: Prof. Dr. Volkan BALTACI

09:30 - 10:00

Kayıt

10:30 - 10:45 Açılış
Prof. Dr. Volkan BALTACI
10:45 - 11:15

Tüm ekzom ve tüm genom analizlerinde klinik perspektifler
Dr. Pilar GUATIBONZA MORENO

11:15 - 11:35

Patojenitesi net olmayan varyantların raporlama algoritması
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKTUNA

11:35 - 12:00 İnteraktif tartışma
12:00 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 -13:50

Yeni nesil dizilemede uygulamalarında ıslak laboratuvar
çalışmalarının biyoinformatik verilere etkisi
Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

13:50 - 14:10

Yeni nesil dizilemede farklı analiz programlarının kullanımı
PhD. Ruth BURTON

14:10 - 14:30

Kanser tanı ve takibinde yeni nesil yaklaşımlar
PhD. Oktay SÖZER

14:30-15:00 Kahve Molası
 

Uygulamalı kısım: Katılımcılar kendi dizüstü bilgisayarlarını beraberlerinde getireceklerdir. Örnek vaka  analizleri,  katılımcılara verilecek linkler üzerinden bizzat katılımcılar tarafından yapılacaktır.

Eğitmenler: Doç. Dr. Evrim ÜNSAL, Dr. Leyla ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKTUNA, PhD. Ruth BURTON, Bio. Ürün BALKANLI, PhD. Oktay SÖZER, PhD. Can Justin KIESLING

15:00 - 15:30 Custom panel dizayn ve  analiz algoritmaları
15:30 - 16:00

Klinik ekzom iş akışı ve analizi

16:30 - 17:00

Tüm ekzom iş akışı ve analizi
Tüm konuşmacılar: İnteraktif paneli

KURS HAKKINDA: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT); doğum öncesi bakım, doğum süreci ve doğum sonrası  bakım açısından kadın merkezli, bütüncül ve destekleyici bir yaklaşım sunar. Özellikle doğum esnasında GETAT yöntemlerinin kullanılması, doğuma ait endişe ve korkuların ve doğum ağrılarının azaltılmasına katkıda bulunarak, düşük riskli gebelerde epidural blok ve sezaryen oranlarını azaltacaktır. “Doğumda Yardımcı GETAT Yöntemleri” kursu sonrasında katılımcılar doğum indüksiyonunda ve doğum sırasında hangi GETAT yöntemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

09:30 - 18:00

DOĞUMDA YARDIMCI, GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP
YÖNTEMLERİ KURSU
Kurs Direktörü: Dr. Hicran DEMİR UŞAN

08.30-09.00 Kayıt
09.00 - 09.10

Açılış Konuşması
Prof Dr Aydan BİRİ - Kongre Başkanı

09.10 - 09.40

Hipnoz
Dr Mehmet KARAV

09.40 - 10.10

Homeopati
Prof Dr Salih MOLLAHALİLOĞLU

10.10 - 10.40

Akupunktur/Akupressur 
Doç Dr Gökhan Tuna ÖZTÜRK

10.40 - 11.00 Kahve Molası
11.00 - 11.30

Fitoterapi
Dr Su Hye Lim - Pusan Üniversitesi

11.30 - 12.00

Refleksoloji
Dr Hicran UŞAN

12.00 - 12.30

Aromaterapi
Ecz. Hülya KAYHAN

12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13:30 - 18:00 Workshoplar
  HİPNOZ AKUPRESSOR REFLEKSOLOJİ
13.30 - 14.50 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3
14.50 - 15.00 10 dk Ara
15.00 - 16.20 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 1
16.20 - 16.30 10 dk Ara
16.30 - 17.50 GRUP 3 GRUP 1 GRUP 2
17.50 - 18.00 Katılım Belgelerinin Takdimi

KURS HAKKINDA: Kucaklamaya kollarınızın yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar hayata... Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özenle izlenen, dünyaya erken gözlerini açan prematüre bebeklerin taburculuk sonrası izlemi de çok önemlidir. Bu dönemde doğru beslenmenin, anne sütü almanın, nörolojik izlemin, bağışıklamanın, oftalmolojik izlemin, rehabilitasyon kararının ve gelişimsel izlemin uygun merkezlerde ve doğru bilgilerle yapılması gerekmektedir. Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi'nde 14 Şubat'ta düzenleyeceğimiz bu kursla, yüksek riskli bebeklerin büyürken en uygun yaklaşımlarla ve multidisipliner olarak nasıl izlenmeleri gerektiğinin bilincine varmayı amaçladık. Bu kongrede kursumuza sizi davet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu kıymetli tohumları, sağlıklı ve güçlü dallar şeklinde büyütmek ve topluma kazandırmak da en büyük hedefimizdir.

14:00 - 17:30

YÜKSEK RİSKLİ BEBEK BÜYÜRKEN TABURCULUK SONRASI YAKLAŞIMLAR KURSU
Kurs Direktörleri: Prof. Dr. Didem ARMANGİL, Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL

14:00 - 14:30

Prematüre bebeğin beslenme ve büyüme izlemi
Prof. Dr. Didem ARMANGİL

14:30 - 15:00

Nörolojik izlem ve erken müdahalenin önemi
Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL

15:00 - 15:30

Yüksek riskli bebeklerde bağışıklama
Prof. Dr. Emel ÖRÜN

15:30 - 16:00

Taburculuk sonrası emzirme
Ebe Özgül KALKIR

16:00 - 16:30

Prematüre bebeğin oftalmolojik izlemi
Yrd. Doç. Dr. Feyza ÇALIŞ

16:30 - 17:00

Riskli bebeğe ne zaman rehabilitasyon gerekir, nasıl karar verelim?
Prof. Dr. Kıymet İkbal KARADAVUT

17:00 - 17:30

Yüksek riskli bebekte gelişimsel izlemi nasıl yapalım?
Dr. Pelin ÇELİK

KURS HAKKINDA: Bir tam günden oluşan kursumuzun bu ilk kısmında prenatal dönemdeki ilk görüşme ve sonraki dönemlerde doğru danışmanlık ile optimum düzeyde sağlıklı gebe ve sağlıklı bebek üzerinde yoğunlaşacağız. Doğum öncesi dönemde holistik bakımı ve bunun doğumları nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Üç ayrı trimesterde gebe ile yapılacak görüşmeler, muayene, bakım ve danışmanlığın konuşulacağı bu sınıfta faydalanabileceğiniz birçok bilgiye ulaşabileceksiniz. Hangi güçler doğuma yaklaşımımızı şekillendirir. Güven ve olumlu beklentilerin karşılanması gerekirken korku ve endişe mi taşıyoruz? Gebeye doğum sürecinde gerekli güveni nasıl geliştireceğimizi öğrenecek diğer yandan da herhangi bir sorun ve komplikasyon için hazır olacağız. Ayrıca Hamilelik ve doğumda kullanılan bitkiler, remedy, aromaterapi yağları ve daha birçok tamamlayıcı uygulama hakkında pratik bilgilere ulaşabileceksiniz. Teknolojinin bulunmadığı bölgelerde ya da ulusal bir felaket sırasında ilaçsız veya ekipmansız nasıl doğum yaptıracağınızı biliyor musunuz? Ekipmanınız ve malzemeleriniz doğumda yanınızda olmasa ne yapardınız? "ilaç ve ekipmanların" olmadan kaybolur musun? Doğum için gerçekten gerekli olan uygulamalar ile nasıl doğaçlama yapabileceğimiz üzerinde çalışacağız.

09:30 - 18:00

PRENATAL BAKIMDAN GÜVENLİ DOĞUMLARA: GÜVENLİ DOĞUM (1.GÜN)
Kurs Direktörleri: Prof. Dr. Deniz SAYINER, Ebe Esra YÖRÜK

09:30 - 10:00

Açılış ve tanışma
Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER, Ebe Esra YÖRÜK

10:00 - 10:45

Prenatal bakımda doğru danışmanlık 
Ebe Carol GAUSTCHI

10:45 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:30

Prenatal dönemde holistik yaklaşım
Ebe Carol GAUSTCHI

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30

Üç ayrı trimesterde prenatal danışmanlık ve gebe muayenesi
Ebe Carol GAUSTCHI, Prof Dr Fatma Deniz Sayıner

14:30 - 15:00

Doğuma güvenin
Ebe Carol GAUSTCHI

15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:30

Hamilelik ve doğumda tamamlayıcı tıp uygulamaları
Ebe Carol GAUSTCHI, Ebe Esra YÖRÜK

16:30 - 17:30

Teknolojisiz doğum
Ebe Carol GAUSTCHI

17:30 - 18:00 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

ANA SALON

18:00 - 19:30

Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanları: Prof. Dr. Aydan BİRİ
Prof. Dr. Tamer MUNGAN
,
Protokol

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı


Açılış Konferansları
Annenin doğumu:Kültürel bellek
Prof. Dr. Aylin TARCAN
Anadolu topraklarında doğum
Dr. Sema DEMİR
Türk dünyasında doğum
Prof. Dr. Hülya ÇENGEL
                                       
Ödül Töreni
2017 GDL kongresinde katkı sağlayan dernek kişi ve kurumlara
plaket sunulacaktır

KURS SALONLARI

KURS HAKKINDA: Bir tam günden oluşan kursumuzun bu ikinci kısmında malprezentasyonları palpasyon ile saptamayı öğreneceğiz. Malrotasyonlar için olasılıkları ve nedenleri için gerekli teknikleri tanımlayacağız. Doğum için daha iyi pozisyonlara geçmek ve zor doğumlara yardım etmek için birçok ipucu öğreneceksiniz. Ayrıca bu kursta oldukça merak edilen external cephalic version uygulamasını öğreneceğiz. Makat doğumları prenatal dönemde önlemek mümkün mü? Neden makat doğumu bilmeliyiz ve makat doğumda kullanılacak önemli teknikler üzerinde duracağız. Günü hamilelik ve doğumda kullandığımız rebozo uygulamalarını öğrenerek kapatacağız. Hangi rebozo uygulamasını neden ne zaman ve nasıl yapabileceğimizi konuşacağız.

09:00 - 18:00

PRENATAL BAKIMDAN GÜVENLİ DOĞUMLARA:
ZOR DOĞUMLARDA YAKLAŞIMLAR (2.GÜN)
Kurs Direktörleri: Prof. Dr. Deniz SAYINER, Ebe Esra YÖRÜK

09:30 - 10:00

Açılış ve tanışma
Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER, Ebe Esra YÖRÜK

10:00 - 11:00

Malprezentasyonlar
Ebe Carol GAUSTCHI, Prof Dr Deniz SAYINER

11:00 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:30

External sefalik versiyon
Ebe Carol GAUSTCHI

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00

Makat doğumları nasıl önleriz ?
Ebe Carol GAUSTCHI

15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:15

Makat doğumlar
Ebe Carol GAUSTCHI, Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER

16:15 - 17:30

Rebozo uygulamaları
Ebe Carol GAUSTCHI, Ebe Esra YÖRÜK

17:30 - 18:00

Günün değerlendirilmesi ve kapanış


ANA SALON

08:30 - 10:00

1.OTURUM : ÜLKEMİZDE DOĞUM - 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ateş KARATEKE, Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU

08:30 - 08:45

Ülkemizde doğum yönetimi ve sorunları 
Prof. Dr. Ateş KARATEKE

08:45 - 09:00

Ülkemizdeki göçmen kadınlarda antenatal izlem ve doğum hizmetleri
Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA

09:00 - 09:15

Sağlıklı antenatal yönetim: Limitasyonlar ve sorumluluklar
Ebe Nesibe UZEL

09:15 - 09:30

Ülkemizde yenidoğan bebeğin durumu
Prof. Dr. Esin KOÇ

09:30 - 09:45

Ülkemizde  lohusalık dönemi yaklaşımları yeterli mi?
Prof. Dr. Deniz SAYINER

09:45 - 10:00 

Azerbeycan’da antenatal izlem ve doğum
Prof. Dr. Cemile GURBANOVA

10:00 - 10:15 

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere sağlanan üreme tıbbı sağlık hizmetleri
Dr. Murat ŞİMŞEK

10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15  

UYDU SEMPOZYUMU (EXELTIS)

Gebelikte Anne ve Bebek Sağlığına Doğal Yaklaşımlar
Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU

11:15 - 12:30

2.OTURUM : ÜLKEMİZDE DOĞUM - 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yalçın KİMYA, Dr. Volkan KURTARAN

11:15 - 11:30

Prekonsepsiyonel danışmanlığın doğum ve doğum sonu döneme katkısı var mıdır?
Doç. Dr. Ayla ERGİN

11:30 - 11:45

Doğum ünitelerinde iletişimin doğuma katkısı
Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN

11:45 - 12:00

Doğum hizmetlerinin kalite standartları doğrultusunda  değerlendirmesi
Ebe Songül KAYNAR

12:00 - 12:15

Anne - bebek ölümlerini önleme ve sezaryen oranlarını düşürmede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) stratejileri
Dr. Pavel URSU

12:15 - 12:30 Teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın vajinal doğum yönetiminde yakın gelecekteki yeri ne olacak, bizleri ne bekliyor?
Doç. Dr. Çağrı GÜLÜMSER
12:30 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:30

3.OTURUM : ÜREME GENETİĞİNDE  YENİ GELİŞMELER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tamer MUNGAN, Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

13:15 - 13:35

Endometrial mikrobiyom ve preterm gebeliklerde plasental mikrobiata
Prof. Dr. Kadir Serdar DİKER

13:35 - 13:55

Fetal patolojilerde tüm ekzon/genom sekanslama ve genetik sonuçların değerlendirilmesi
Dr. Pilar GUATIBONZA MORENO

13:55 - 14:15

Düşük penetranslı herediter kanser olgularınında PGT
Prof. Dr. Volkan BALTACI

14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 14:45 Kahve Molası
14:45 - 15:45

4.OTURUM : PRENATAL GENETİK TESTLER : YENİLİKLER NELER ?
Oturum Başkanları: Prof. Volkan BALTACI. Kadir Serdar DİKER

14:45 - 15:05

Maternal serbest DNA dan prenatal test ve tanı
Dr. Pilar GUATIBONZA MORENO

15:05 - 15:20 Prenatal takipte microarray uygulamaları ve algoritmalar
Dr. Leyla ÖZER
15:20 - 15:35

Prenatal takip ve tekrarlayan gebelik kayıplarında  genetik markerlar
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKTUNA

15:35 - 15:55

Konjental enfeksiyonlarda tarama: Rutin v.s. endikasyon varlığında
Prof. Dr. Selçuk ÖZDEN

15:55 - 16:05 Tartışma
16:05 - 17:20

5.OTURUM:  DOĞUMUN İZLENMESİ: FETAL İYİLİK DURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri DANIŞMAN, Prof. Dr. Aydan BİRİ  

16:05 - 16:20

Doğum eylemi neden ve ne zaman başlar ?
Prof. Dr. Rıza MADAZLI

16:20 - 16:35

Doğum eyleminde fetal oksijenasyon fizyolojisi
Doç. Dr. Hakan TİMUR

16:35 - 16:50

Fetal kalp nasıl izlenir ? İntrapartum kardiyotokografi: Doğumun birinci/ikinci evresinde yorumu
Dr. Doruk Cevdi KATLAN

16:50 - 17:05

Travay sürecinde Doppler ve USG: Fetal sonuçları etkiler mi?
Doç. Dr. Tuncay YÜCE

17:05 - 17:20

Fetal monitarizasyonda yeni yöntemler: STAN, neonatal metabolik asidoz, fetal kan örneklemesi ve operatif doğum oranları azalır mı?
Dr. Fedi ERCAN


SALON 2

   
13:00 - 14:30

S-01 Erken doğum tehdidi tanısı ile klinikte yatan kadınların stresörleri
Hülya Özberk

S-02 İlk trimesterda yapılan Uterin arter Dopplerinde diastolik notch görülmesi gebeliğe bağlı hipertansiyonu predikte eder mi ?
Şenol Kalyoncu

S-03 Rahim İçi Baba Bağlanma Ölçeği'nin (RİBBÖ) geliştirilmesi
Sevgül Dönmez

S-04 Gebe okulunda eğ
itim alan anne adaylarının eğitim durumunun araştırılması
Esra Oflazoğlu

S-05 Gebelik eğitimi alan ve almayan kadınlarda gebelik farkındalığı: Ön çalışma
Esma Nur Kılınç

S-06 Vajinal doğum yapan gebelerin doğum sonu memnuniyet durumları
Canan Süer

S-07 Kadınların Travayda Vajinal Muayene Deneyimleri Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması
Merve Afacan

S-08 Hemşire öğrencilerin doğum ve kadın sağlığı uygulamalarında cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları durumlar
Ilknur Ovalı Uran

S-09 Does “pregnant school” decrease the anxiety level in pregnant women indeed?
Ayşegül Alkılıç

S-10 Professional attitudes and affecting factors of midwives
Yasemin Sökmen

S-11 Qualitative analysis of the factors that affects the birth perception and satisfaction of women in the three generations
Nihal Aydın

 

S-12 Kadınların doğum deneyimi ve doğum sonrası memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
Deniz Sayıner

S-13 Laparotomik myomektomi sonrası normal vaginal doğum
F. Funda Doğulu

S-14 Antenatal dönemde uygulanan perine masajı ile çıkımda likit vazelin ile uygulanan perine masajının doğumda perine hasarına olan etkisi
Cennet Elibol

S-15 Doğuma hazırlık eğitiminin annelerin doğum ve doğum sonu süreçlerine etkisi
Filiz Aslantekin Özçoban

S-64 Sağlıklı gebelerde kas iskelet sistemi şikayetlerinin değerlendirilmesi; kesitsel çalışma
Hicran Uşan

14:45 - 15:45

S-16 Emzirme döneminde meme başı sorunlarının önlenmesinde farklı meme bakımı yöntemlerinin etkinliği
Derya Kaya Sağlık

S-17 Gebelere I. ve II. Leopold manevraları ile yapılan hemşirelik uygulamalarının prenatal bağlanmaya etkisi
Ayla Ergin

S-18 Ebelerin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi
Ayşenur Akan

S-19 Prenatal attachment and breastfeeding self-efficacy correlation of pregnant women
Cevriye Ocaktan

S-21 Postpartum depresyonda gebe okulu eğitimlerinin etkileri ve katkıda bulunan faktörler: Ön sonuçlar
Nahide Yazici

S-22 Postpartum dönemde maternal bağlanma ve annelik öz yeterliliği arasındaki ilişki
Merve Karaçalı

 

S-23 Antepartum eğitimin doğum şekli ve endişesi üzerine etkisi var mıdır?
Hilal Uslu Yuvacı

S-24 Travmatik doğumlara tanıklık eden ebelerin deneyimlerinin incelenmesi: Bir meta-sentez çalışması örneği
Songül Aktaş

S-25 Gebe kadınlarda trimesterlere göre idrarda iyot düzeyleri ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi
Rabiye Akın Işık

S-36 Repeat cesarean deliveries increase maternal and fetal complications: A prospective study.
Özgür Kan

S-40 Adölesan gebelerde alt üriner sistem semptomlarının prevalansı ve bunu etkileyen risk faktörleri
Pınar Kara

S-54 Metabolik indikatörler ile bebek doğum ağırlığı ilişkili midir?
Fatma Eskicioğlu

S-69 Makat prezentasyonun düzeltilmesinde moksibüsyon
Belkız Berna Külah

ANA SALON

08:30 - 10:15

6. OTURUM: DOĞUMUN İZLENMESİ
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ, Prof. Dr. Mesut ÖKTEM

08:30 - 09:00

Gelecekteki doğum monitorizasyonu: Vajinal doğum eyleminde kanıta dayalı yaklaşımlar                        
Prof. Dr. Tamer MUNGAN

09:00 - 09:15

Doğumun 1 evresinin değerlendirilmesi: Normal / sorun nasıl karar verilir?
Prof. Dr. Özlem PATA 

09:15 - 09:30

Doğumun 2 evresinde ilerlemeyen eylem tanıda: Tuşe, USG, MR yeri nedir?
Prof. Dr. Cem BATUKAN

09:30 - 09:45

Doğumun 2 evresinde niçin ve ne zaman müdahale edilir?
Doç. Dr. Fırat MUTLU

09:45 - 10:00

Doğumun 2. Evresi: ıkınma: ne zaman başlanır ve ne kadar süre?
Dr. Songül AKTAŞ

10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:15 - 11:00

UYDU SEMPOZYUMU (SANOFİ PASTEUR)

Erişkin bağışıklama: Boğmaca aşısı 

Prof. Dr. Aydan BİRİ

11:00 - 12:15

7.OTURUM: DOĞUM YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz AVŞAR, Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

11:00 - 11:15

Doğumda litomi pozisyonu şart mı? Farklı pozisyonların maternal fetal etkileri
Dr. Semra ÖZER

11:15 - 11:30

Modern obstetride epizyotomi ne kadar gereklidir?
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan YAZICIOĞLU

11:30 - 11:45

Doğumda pelvik taban nasıl korunabilir? Pelvik taban doğum travması: Mekanizmalar, sonuçları ve uzun dönem prognozu
Dr. Filiz OKUMUŞ

11:45 - 12:00

Doğum odasında yenidoğan güncel yaklaşımlar: geç kordon klemplenmesi, anneye temas, aspirasyon
Doç. Dr. İstemihan ÇELİK

12:00 - 12:15

Epidural anestezinin doğumun 1. ve 2. evresini nasıl etkiler?
Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK

12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30

8.OTURUM: DOĞUM PRATİĞİNDE MÜDAHALE - 1
Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Tuncay NAS , Prof. Dr. Ata TOPÇUOĞLU

13:00 - 13:15

Riskli gebeliklerde doğum indüksiyonu: Kime, ne zaman?
Prof. Dr. K. Emre KARAŞAHİN

13:15 - 13:30

Çıkımda Vakum/forceps/sezaryen ile doğum: Maternal, perinatal sonuçlar
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ

13:30 - 13:45

Doğumun ikinci evresinde sezaryen kararı: Kime, ne zaman?
Prof. Dr. Özlem MORALIOĞLU TEKİN  

13:45 - 14:00

Versiyon (internal ve eksternal): ne kadar başarılı?
Prof. Dr. Namık DEMİR

14:00 - 14:15

Asiklitik duruşlarda Reboza ile doğuma müdahale
Carol GAUSTCHI

14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 16:15

9.OTURUM: DOĞUM PRATİĞİNDE MÜDAHALE - 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banu BİNGÖL, Doç. Dr. Melahat ATASEVER

14:30 - 14:45

Sezeryan doğumun sınıflandırılması ve tüm dünyada prosedürün kullanımının izlenmesi
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN

14:45 - 15:00

Sezeryan Uygulaması nasıl yapılır? Cerrahi tekniğin kritik bir değerlendirmesi
Doç. Dr. Zeki ŞAHİNOĞLU

15:00 - 15:15

Sezeryan sonrası  vajinal doğum: alternative bir yöntem-kime, ne zaman ?
Prof. Dr. Mihraci TOSUN

15:15 - 15:30

Obez hastalarda  hastalarda doğum şekli ve sezeryan uygulaması nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU

15:30 - 15:45

Sezaryen - Üreme üzerine etkileri: Üreme hızı azalır mı?
Prof. Dr. Serhan CEVRİOĞLU

15:45 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 – 18:15

10.OTURUM: PRETERM DOĞUM- ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gökhan GÖYNÜMER, Prof. Dr. Deniz KARÇAALTINCABA

16:30 - 16:45

Preterm Doğum epidemiyolojisi, taraması ve önleyici müdahaleleri
Doç. Dr. Çağrı GÜLÜMSER

16:45 - 17:00

Prematür doğum tanım, risk faktörleri (nonenfeksiyonel)
Prof. Dr. Ülkü ÖZMEN

17:00 - 17:15

Erken doğum eyleminde enfeksiyon, inflamasyon ve mikrobiyota
Prof. Dr. Filiz YANIK

17:15 - 17:30

Preterm eylemde yönetim ve doğum şekli
Dr. Sibel MUTLU

17:30 - 17:45

Erken membran rüptürü; tanı, etyoloji ve yönetimi
Doç. Dr. Süleyman AKARSU

17:45 – 18:00

Preterm PPROM olgularında tanı ve yönetimdeki yenilikler
Prof. Dr. Tamer MUNGAN

18:00 - 18:15 Tartışma
08:30 - 10:15

11 .OTURUM: POSTPARTUM KANAMA/ PLASENTAL İMPLANTASYON BOZUKLUKLARI/ ÖZEL ZORLUKLAR - 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüseyin GÖRKEMLİ, Prof. Dr. Ali ACAR

08:30 - 09:00

Postpartum kanamanın önlenmesinde uterotonik tedavilerin kullanımında WHO önerilerindeki yenilikler
Prof. Dr. Berna DİLBAZ                        

09:00 - 09:15

Postpartum kanamanın önlenmesi/ non cerrahi yöntemlerde kanıta dayalı yaklaşımlar
Dr. Engin YILDIRIM

09:15 - 09:30

Plasental implantasyon anomalileri ve yönetimi
Prof. Dr. Şevki ÇELEN

09:30 - 09:45

Postpartum kanamada cerahi tedavi: Uterus korunmalı
Prof. Dr. Ali ACAR 

09:45 - 10:00

Postpartum kanamada cerahi tedavi: Uterus korunmamalı
Prof. Dr. POLAT DURSUN 

10:00 - 10:15 Tartışma
10:15- 11:30

12.OTURUM: YENİDOĞAN SORUNLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aylin TARCAN, Prof. Dr. Didem ARMANGİL

10:15 - 10:30

Respiratuar sorunlar: Umblikal kord kan gazı, kime, ne zaman: Respiratuar / metabolik asisdemi
Doç. Dr. Serdar ALAN

10:30 - 10:45

Hemodinamik sorunlar
Prof. Dr. Didem ARMANGİL

10:45 - 11:00

Nörolojik sorunlar
Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL

11:00 - 11:15

Cerrahi sorunlara yaklaşım
Prof. Dr. İrfan Serdar ARDA

11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 - 11:40 Kahve Molası
11:40 - 13:10

13.OTURUM: DOĞUMU DESTEKLEYEN YÖNTEMLER İLE GÜNCEL ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Özlem MORALOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Filiz OKUMUŞ

11:40 - 11:50

Doğumda hareket serbestliği: Dans etmek, spor yapamak
Bihter AKIN

11:50 - 12:00

Doğum sonu dönemde uygulanan ayak masajının doğum sonu konfora etkisi
Sibel İÇKE

12:00 - 12:10

İntradermal sıvı enjeksiyonu
Rojin MAMUK

12:10 - 12:20

Lotus Doğum
Menekşe Nazlı AKER
Emel AY

12:20 - 12:30

Sıcak uygulama ve sakral masajın doğum ağrısına etkisi
Hülya YURTERİ TÜRKMEN

12:30 - 12:40

Çevresel koşulların doğum sürecine ve hormonlara etkisi: Bir RAT çalışması
Duygu MURAT ÖZTÜRK

12:40 - 12:50

Suda doğum
Esra YÖRÜK

12:50 – 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30

14.OTURUM: ANNE SÜTÜ/ EMZİRME/ DOĞUM ŞEKLİNİN EMZİRME VE MİKROBİYATA İLE İLİŞKİSİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ, Prof. Dr. Emel ÖRÜN

14:00 - 14:15

Doğum şeklinin bağışıklık sistemine ve gelecekteki sağlığa etkileri
Dr. Ali ÖZÖN  

14:15 - 14:30

Anne sütü mikrobiyom ilişkisinde son gelişmeler
Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ

14:30 - 14:45

Anne sütünden beyin sağlığına
Prof. Dr. Nesrin ŞENBİL

14:45 - 15:00

Bebek dostu programlar ve emzirme danışmanlığı niye önemlidir?
Ebe Özgül KALKIR

15:00 - 15:15

Bebek dostu anne uygulmalrı ve emzirme sonuçları
Hemşire Melek KILIÇ

15:15 - 16:30

15.OTURUM: DOĞUMDA  HUKUK VE ETİK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercan YILMAZ, Doç. Dr. Çağrı GÜLÜMSER

15:15 - 15:30

Doğum hizmetlerinde sağlığın sosyal pazarlaması ve etik sorunlar
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

15:30 - 15:45

Hukuki anlamda doğum şeklinin tercihi mümkün müdür?
Dr. Av. Erkin GÖÇMEN

15:45 - 16:00

Ulusal, uluslararası doğum hizmetleri politikalarının sağlık yönetiminde yeri ve önemi
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

16:00 - 16:15

Doğum çalışanı travmadan nasıl korunur?
Doç. Dr. Aslı GÖKER

16:15 - 16:30

Sağlık yönetimi ve sağlık profesyoneli açısından doğum hizmetlerinde yaşanan malpraktis davaların değerlendirilmesi
Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU   

16:30 - 16:45

Kahve Molası

16:45 - 17:30

PANEL: DOĞUMUN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR ?

  1. Sağlık personelinden kaynaklanan nedenler ve çözüm önerileri
  2. Hasta ve yakınlarının kaynaklanan nedenler ve çözüm önerileri
  3. Sağlık kurumları kaynaklanan nedenler ve çözüm önerileri
  4. Sağlık politikalarından kaynaklanan nedenler ve çözüm önerileri
  5. Medyanın etkileri; yazılı - görsel - sosyal: ÖnerilerSALON 2

   
10:15  - 11:30

S-26 Babaların doğum şekli hakkındaki düşünceleri, gerçekleşen doğum şeklini etkiler mi?
Esra Yörük

S-27 The effects of oxytocin and prostaglandin E2 hormones on pelvic floor muscles
Emine Demir

S-28 Gebelikte obstrüktif hidronefroz deneyimlerimiz
Giray Ergin

S-29 The investigation of factors increasing risk for general surgery interventions in pregnants
Yusuf Gunay

S-30 Yenidoğan sünneti: Retrospektif analiz
Burak Köprü

S-31 Gebelikte dermatoloji polikliniğine başvuru sebepleri ve gebelik dermatozları
Seval Karasatı

S-32 Gestasyonel yaşa göre düşük kilolu bebek doğuran kadınlarda maternal beden kitle indeksinin 2. evre süresine etkisi
Özlem Banu Tulmaç

S-33 Why we should say no to cesarean section: An analysis of peripartum hysterectomy cases in our hospital
Berrin Göktuğ Kadioğlu

S-34 Comparison of scalpel incision with cautery incision for wound healing  and cosmetic appearance in cesarean incision
Alpaslan Kaban

S-35 Sezeryan sonrası nadir bir DIC nedeni (Disseminated Intravascular Coagulation, tüketim koagulopatisi): Derin epigastrik arterden rektus kası içine  kanama ve hematom
Alpaslan Kaban

S-37 Gebelik ve sifiliz
Derya Kanza Gül

S-38 “The anatolian sitting neuroaxial position technique”: Is it beneficial? A prospective randomised clinical trial via ultrasonography
Ferda Kartufan

S-20 Gebe okulu eğitim programının prenatal ve postnatal süreçlere etkisinin karşılaştırılması
Volkan Emirdar

11:40 - 13:10

S-39 Kathepsin B’nin HELLP sendromunda önemi
Gökçe Anık Ilhan

S-41 Mesaneye invazyonu bulunan placenta percreta olgusunun ekspektan yönetimi: olgu sunumu
Işıl Köleli

S-42 Birinci ve ikinci trimester tarama test belirteçlerinin fetal makrozomiyi öngörmedeki değeri
Tuğba Kınay

S-43 Preterm eylem tanısı alan hastalarda nötrofil lenfosit oranının belirleyici rölünün araştırılması
Yüksel Kurban

S-44 Doğum eyleminde SP6 noktasına uygulanan akupesürün doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisi
Hülya Türkmen

S-45 Normotansif eklamptik kriz: Olgu sunumu
Engin Yıldırım

S-46 Postpartum kanama ve Couvelaire Uterus'un sonografik tanısı; olgu sunumu
Engin Yıldırım

S-47 Importance of antenatal care in adolescent pregnancies and current status in Turkey
Sunullah Soysal

S-48 Oligohidroamnioslu term gebelerin obstetrik ve prenatal takiplerinin değerlendirilmesi
Tuğba Kınay

S-49 Sezaryen sırasında eksize edilen ve patoloji sonucu matür kistik teratom olan 15 vakanın retrospektif analizi
Ferah Kazancı

S-50 Eksternal sefalik versiyon
Kemal Sarsmaz

S-51 Case report: Conjenital Aplasia Cutis
Tayfur Çift

S-52 Postpartum dönemde posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES)
Asiye Uzun

S-53 Hiperemezis gravidarumun prenatal uyum ve yaşam kalitesine etkisi
Hülya Türkmen

14:00 - 15:30

S-55 Geçirilmiş derin ven trombozu öyküsü olan Sjögren sendromlu gebe olgunun prepartum ve postpartum başarılı yönetimi ve primer Sjögren sendromlu gebe hastalara güncel yaklaşım
Nefise Nazlı Yenigül

S-56 Does history of mild preeclampsia cause endothelial dysfunction through inflammation ?
Faika Ceylan Çiftçi

S-57 Arthritis developing ın a patient who couldn't walk after cesarean
Hasan Ulubaşoğlu

S-58 Gebelikte uterin servikal uzunluk ölçümünde transperineal ve transvajinal ultrasonografi yöntemlerinin karşılaştırılması
Altuğ Semiz

S-59 Postpartum tanı konulan hipertrofik kardiyomyopatinin eşlik ettiği ektopik gebelik olgu sunumu ve gebelikte hipertrofik kardiyomyopatiye güncel yaklaşım
Fatma Yazıcı Yılmaz

S-60 Incidental non obstetric surgical procedures co-operation with caesarean section
Senem Arda Düz

S-61 Sezeryan sonrası vajinal doğum yaptırdığımız hastaların demografik ve klinik özellikleri
Ayhan Ekici

S-62 Retroperitoneal dissection in gynecology, how to manage adhesive pelvic retroperitoneum
İlker Selçuk

S-63 Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran ilk trimester gebelerde, sifiliz seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Haldun Arpacı

S-65 Madde kullanım bozukluğu olan kadınlarda benlik saygısı
Hacer Yalnız Dilcen

S-66 Vaginal atrophy associated with depot medroxyprogesterone acetate: A case report
Aşkın Evren Güler

S-67 Autoimmune hemolytic anemia in the pregnancy associated with alpha methyldopa
Aşkın Evren Güler

S-68 Myasthenia gravis and pregnancy: A case report
Z. Çiğdem Demirel Güler