Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenecek olan “3. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi”, 14-17 Şubat 2019’da Bolu Koru Hotel’de yapılacaktır. 3. ULUSLARARASI GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIK KONGRESİ BILDİLERİ, KORU PROCEEDINGS DERGİSİNDE (CİLT 7, SAYI 2) ONLINE OLARAK YAYINLANMIŞTIR. http://www.koruproceeding.com/admin/dergiler/SubatSayi2019-2.pdf

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Uzmanlık alanımız ve hekimlik uygulamalarımızda tarihsel süreçlerden bu yana önemli bir yer tutan doğum, şimdiye kadar bizler tarafından gebelik kadar ilgi görmemiştir. Bu yüzden doğumdaki mevcut yaklaşımlarımızı  daha doğru değerlendirebilmek ve yaşanan sorunlara etkili çözümler üretebilmek için üreme sağlığı üzerine daha katılımcı ve multidisipliner yaklaşımları odak alan bilimsel çalışmaları yürütme gerekliliği ile daha çok karşı karşıyayız. Doğumun doğasını, anatomisini, fizyolojisini, patolojik süreçlerini daha iyi öğrendikçe; doğuma dair, anne ve bebek sağlığı üzerindeki gelişmeleri daha iyi anladıkça, kararlarımız ve uygulamalarımız da zaman içerisinde değişti. Fakat son dönemde tartıştığımız en önemli konulardan biri bu tıbbi ve sosyal değişikliklerin kadını, toplumu ve sürdürülebilir gelişmeyi ne düzeyde etkilediği noktasına gelince çok sektörlü çözüm arayışları da hız kazanmaya başladı.

Biz bu inanç ve gereklilikle, doğum odaklı “Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongreleri” düzenlenmeye başladık ve geride olumlu çıktılar bıraktığımız ilk iki kongremizde  üreme ve halk sağlığını geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası ağ kurma, iyi örneklerin paylaşımı ve diyalogu artırmayı hedefledik. bilimin ışığında ve eğitime adanan gönüllülükle hayat bulan kongrelerimizde, kamu-sivil toplum ve sivil toplum-özel sektör ve akademik çevre işbirliği kapsamında Doğasında Doğum Derneği, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Koru Hastaneleri tarafından T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destekleri ile, Türkiye’de ve Dünya’da doğumu, doğumdaki müdahaleci tutumu, artan sezaryen oranları ve topluma etkilerini, üreme dengemizi, fiziksel alan ve personel sorunlarını, hastanelerin sistematik ve simetrik uygulama mekanizmalarında yaşanan aksaklıkları, sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyleri, tutumları, çalışma koşulları, özlük hakları, anne-bebek dostu hastane kavramı gibi önemli konuları çok sektörlü ve  düzeyli bir işbirliği çerçevesinde ele aldık. Bu bakımdan, yoğun bir işbirliği, ortak öğrenme ve çözüm çalışmalarına sahne olan ilk iki kongremiz yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda katılımcıya, ulusal ve uluslararası konuşmacıya zengin bir bilimsel program çerçevesinde ev sahipliği yaparak birçok sivil toplum kuruluşunun iştiraki ile  birlikte bir ekip çalışması olarak alanının en büyük, çok paydaşlı ve katılımlı kongrelerinden birisi olmuştur.

Kongremiz bilimsel programı, eğitim ve sağlık sektörünün ikili işbirliğine daha çok odaklanarak her bir sağlık personelini içeren, üreme sağlığını geliştiricek eğitimi geniş bir yelpazede yürütmeyi merkeze almıştır. Doğum anlayışına ve eğitime katkı vermek üzere düzenlediğimiz bu kongre ve kongre kapsamındaki kurslar ile  doğumun bugününü ve yarınını tartışırken, doğum becerilerimizi ve bilgilerimiz arttırmaya yönelik yoğun bir program planlayarak sağlıklı ve iyi bir doğum anlayışının tüm ülkede yeniden yapılandırılması, ülkemiz sağlık hizmetleri ve  üreme dengesine katkı sunması amaçlanmıştır. Ağırlıklı olarak doğum yönetiminin konuşulacağı bu kongrenin bir diğer farkı, doğumu bir takım işi olarak düşündüğümüzde bu ekibin ayrılmaz parçaları olan hekimler, yenidoğan uzmanları, ebeler ve hemşirelerin birlikte olacağı multidisipliner bir kongre olarak planlanmış olmasıdır. Bu takımı bir araya getirerek ülkemizde doğumu anneler, hekimler ve diğer sağlık çalışanları için nasıl daha güvenli ve konforlu hale getirebileceğimizi tartışmaya çalışacağız.

Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenecek olan “3. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi”, 14-17 Şubat 2019’da Bolu Koru Hotel’de yapılacaktır. Bolu Koru Hotel, İstanbul ve Ankara ulaşım aksının tam ortasında, tabiatın kalbi Bolu’da, 2018’de tamamen yenilenmiş  5 yıldızlı hizmet konsepti, doğayla içiçe, huzur dolu atmosferi ve muhteşem lokasyonu ile bilimsel çalışmalarımıza ev sahipliği yapacaktır.  Sağlık profesyonelleri arasındaki köprüleri güçlendirmeyi ilke edinen ve gelenekselleşme yolunda ilerleyen, zengin ve renkli sosyal programıyla da dikkat çeken kongremizin tüm bu amaçlara,  ülkemiz sağlık hizmetlerine ve doğum anlayışına katkı sunmasını diliyorum.

Saygılarımla,


Prof. Dr. Aydan BİRİ
Kongre Eşbaşkanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
Özel Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Riskli Gebelikler Uzmanı (Perinatolog)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Prof. Dr. Tamer MUNGAN
Kongre Eşbaşkanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Özel Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Riskli Gebelikler Uzmanı (Perinatolog)